ตารางอัตราภาษีปี 56 เปลี่ยนแล้ว

เปรียบเทียบอัตราภาษีปี 55 - 56

ปี 56 ตารางอัตราภาษีเปลี่ยนไป ต้องปรับตารางภาษีในโปรแกรมใหม่เพื่อการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง

ระบบค่าแรงเงินเดือน payrollz พร้อมให้บริการแล้ว


Print   Email