PayrolZ V.1 พร้อมให้บริการ

PayrollZ V.1 เปิดให้บริการ

PayrollZ เป็น Web application ด้านการบริหารจัดการเงินเดือน ใช้งานผ่าน Internet ช่วยให้ท่านลดภาระด้านการลงทุน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ง่ายต่อการบำรุงรักษาและขยายความสามารถระบบ 

Payrollz ติดตั้งมาพร้อมกับข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ ลดงานการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ยุ่งยาก

เวอร์ชัน 1.0 ให้บริการจ่ายค่าแรงเงินเดือนอย่างเดียว โดยมีแผนการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการจ่ายค่าแรงเงินเดือนที่หลากหลายมากขึ้นในเวอร์ชันต่อไป

PayrollZ V.1 เปิดให้บริการทดลองใช้แล้ววันนี้.


Print   Email