เปรียบเทียบอัตราภาษีปี 55 - 56

ปี 56 ตารางอัตราภาษีเปลี่ยนไป ต้องปรับตารางภาษีในโปรแกรมใหม่เพื่อการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง

ระบบค่าแรงเงินเดือน payrollz พร้อมให้บริการแล้ว

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

32/144 ถ.สุขุมวิท

ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

Tel: (662)-332-2794-6
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.affix.co.th